• Промоционални комплекти за видеонаблюдение

 • Комплектът включва: 2 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив, 4 канален DVR, 1TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

  Комплект 2 камери + DVR

  Комплект 2 камери + DVR

  Комплектът включва: 2 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив, 4 канален DVR, 1TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

 • Комплектът включва: 3 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 1 бр. насочена или куполна HD камера с вариофокален обектив; 4 канален DVR, 1TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж Повече

  Комплект 4 камери + DVR

  Комплект 4 камери + DVR

  Комплектът включва: 3 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 1 бр. насочена или куполна HD камера с вариофокален обектив; 4 канален DVR, 1TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж Повече

 • Комплектът включва: 3 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 3 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 8 канален DVR, 1TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

  Комплект 6 камери + DVR

  Комплект 6 камери + DVR

  Комплектът включва: 3 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 3 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 8 канален DVR, 1TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

 • Комплектът включва: 4 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 4 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 8 канален DVR, 2TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

  Комплект 8 камери + DVR

  Комплект 8 камери + DVR

  Комплектът включва: 4 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 4 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 8 канален DVR, 2TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

 • Комплектът включва: 6 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 6 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 16 канален DVR, 3TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виц повече

  Комплект 12 камери + DVR

  Комплект 12 камери + DVR

  Комплектът включва: 6 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 6 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 16 канален DVR, 3TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виц повече

 • Комплектът включва: 8 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 8 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 16 канален DVR, 4TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече

  Комплект 16 камери + DVR

  Комплект 16 камери + DVR

  Комплектът включва: 8 бр. насочени или куполни HD камери с фиксиран обектив и 8 бр. насочени или куполни HD камери с вариофокален обектив; 16 канален DVR, 4TB HDD, захранване и МОНТАЖ.

  Виж повече