• За безплатна консултация: 0899800085
 • Проектиране на слаботокови инсталации

 • Фирма ТЕОС Секюрити предлага проектиране и препроектиране, както и изготвяне на екзекутивна документация.

  Изготвяме професионални проекти за:

  • Видеонаблюдение;
  • Пожароизвестяване;
  • Аерозолно пожарогасене за сървърни помощения;
  • Контрол на достъп и работно време;
  • Структурно кабелна система(СКС) - Активно и пасивно оборудване;
  • Оповестителни и аудиоозвучителни системи;
  • СОТ;
  • Интеграция на системи за сигурност.

  Всички проекти се получават от клиента в електронен вариант на файл във формат PDF/DWG и/или разпечатани на хартиен носител в 3 екземпляра.

  За проектиране са ни необходими архитектурни подложки на обекта в електронен формат на DWG файл.