• Контрол на живата охрана

  • Системите за контрол на охраната са разработени на базата на високотехнологични микрочипове, наречени транспондери или идентификатори. Всеки от тях съдържа уникален идентификационен номер. За целите на системите за контрол на охраната идентификаторите се предлагат в две разновидности i-бутони и RFID тагове. I-бутонът представлява малка кръгла метална плочка с вграден микрочип. Таговете се изработват от различни материали, предимно пластмаса, и с различна форма. Идентификаторите са пасивни устройства, не изискват захранване! Това прави възможно изграждането на гъвкави безжични контролни и регистриращи системи практически с неограничени разстояния.

    Идентификаторите се монтират по маршрута на охраната в контролни точки. Охранителят последователно обхожда контролните точки и ги докосва с четец, при което в паметта на четеца се отбелязва времето на преминаване през контролната точка. Впоследствие информацията се прехвърля към компютър за формиране на отчети.

    Идентификаторите са програмируеми, с помощта на софтуера могат да се дефинират техните наименования и функциите в системата. По този начин могат да се изграждат различни системи, приложими практически във всички сфери на дейност: охрана, контрол на градския транспорт, управление на пощенски пратки и куриерски услуги, техническо обслужване и надзор, разпределение, доставка и сбор на продукция, управление на производствени процеси и много други.