• За безплатна консултация: 0899800085
 • Пожарогасителни системи

 • Фирмата предлага иновативни средства за пожарогасене – генератори на пожарогасителен аерозол и прахови пожарогасителни модули. Изградените на базата на тези устройства пожарогасителни системи гасят пожари бързо и ефективно, без да увреждат защитаваното оборудване и околната среда, осигурявайки минимални загуби при възникването на пожара. Изградените от нас системи могат да работят напълно автономно – не изискват нито мрежево, нито акумулаторно захранване. Това е качеството, което не притежават другите видове пожарогасителни системи. Едновременно с това, отпадането на захранването е често срещан проблем при възникването на пожара.


  Аерозолно пожарогасене

  Аерозолното пожарогасене е сравнително ново направление в съвремените технологии за пожарогасене, получило голяма популярност и бързо развитие благодарение на редица предимства:

  • екологическа безопасност;
  • лесен монтаж и минимални изисквания за обслужването;
  • надеждност на работа дори при есктремни условия;
  • отсъствие на вредно въздействие върху човешкия организъм;
  • висока ефективност;
  • ниска цена.

  Генераторът на пожарогасителен аерозол представлява устройство без налягане в корпуса, съдържащо твърд аерозолообразуващ състав, който се запалва при сработването на генератора и отделя смес от инертни газове и дребни частици във вид на плътен бял дим (аерозол). Аерозолът бързо изпълва защитаваното помещение и спира процеса на горенето в него.


  Генераторите на пожарогасителен аерозол могат да се използват за защита на множество обекти, включително превозни средства (автомобили, автобуси, трамваи, тролеи, влакове, кораби).

  Прахово пожарогасене
  Праховите пожарогасителни модули и изградените с тях автоматични пожарогасителни системи сработват за секунди след запалването и за части от секундата елиминират пожара в начален стадий от развитието му. Модулите се характеризират с универсалност на приложение. Те са способни да гасят запалването на най-различни вещества – твърди, течни, газообразни.

  Модулите гасят еднакво ефективно както пожари в помещения, така и на открито. Те могат да се използват за гасенето на електрическо оборудване под високо напрежение без да е необходимо изключване на захранването. Налягането, необходимо за изхвърлянето на праха, се създава непосредственно по време на пожар, след активирането на модула. При други условия налягането в корпуса на модула съответства на налягането на околната среда. Това изключва възможността от грешни сработвания и улеснява обслужването, тъй като отпада необходимостта от периодични контролни тестове, задължителни за уредите под налягане.