• Автоматични системи за обемно аерозолно пожарогасене. Вече с европейски сертификат за съответствие!

 • Аерозолно пожарогасене

  Аерозолното пожарогасене е сравнително ново направление в съвремените технологии за пожарогасене, получило голяма популярност и бързо развитие благодарение на редица предимства:

  • екологическа безопасност;
  • лесен монтаж и минимални изисквания за обслужването;
  • надеждност на работа дори при есктремни условия;
  • отсъствие на вредно въздействие върху човешкия организъм;
  • висока ефективност;
  • ниска цена.

  Генераторът на пожарогасителен аерозол представлява устройство без налягане в корпуса, съдържащо твърд аерозолообразуващ състав, който се запалва при сработването на генератора и отделя смес от инертни газове и дребни частици във вид на плътен бял дим (аерозол). Аерозолът бързо изпълва защитаваното помещение и спира процеса на горенето в него.


  Генераторите на пожарогасителен аерозол могат да се използват за защита на множество обекти, включително превозни средства (автомобили, автобуси, трамваи, тролеи, влакове, кораби).

  Научете повече